keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Iskoláknak

Tisztelt Osztályfőnökök, Pályaválasztási Felelősök!

A pályaorientáció sikerességét elősegíti, és az általános iskolákban dolgozó pedagógusok munkáját megkönnyíti – amennyiben a helyi tantervek is lehetővé teszik – olyan témák feldolgozása, foglalkozások tartása a pályaorientációs napokon, osztályfőnöki órákon, amelyek az egyes munkatevékenységek, szakmák megismeréséhez járulnak hozzá.

A sikeres pályaorientáció alapja, hogy a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest átfogó képet tudunk nyújtani a munka világáról.

Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítani, amelynek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő szakmát, foglalkozást és életpályát.

A diákokkal, iskolával, s a szülőkkel összefogva, együtt sikeresebb lehet a pályaválasztás!

 

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a következő pályaorientációs szolgáltatásokat nyújtja oktatási intézmények számára:

Pályaorientációs osztályfőnöki óra

A rendkívüli osztályfőnöki órán egy-egy pályaképet, szakmai utat mutatunk be a tanulóknak. Tájékoztatjuk a diákokat a továbbtanulási lehetőségekről, a szakképzés új struktúrájáról, ösztöndíj rendszerről. Bemutatunk elhelyezkedési lehetőségeket szakemberek közreműködésével. Kérdés-felelettel játékosan közelebb kerülünk egy-egy szakma, foglalkozás megismerésérhez.

Szülői értekezleten való részvétel

Az általános iskola által szervezett pályaválasztási szülői értekezleten a szakképzés struktúrájának bemutatásával, az ösztöndíj lehetőségek felvázolásával tájékoztatjuk a szülőket. Helyi szakemberek közreműködésével rálátást adunk a térség munkaerő-piaci helyzetére, életpályákra és kereseti lehetőségekre. Igény esetén egyéni konzultációra is adunk lehetőséget a szülők és diákok számára a szülői értekezlet keretében.

Üzemlátogatások szervezése

A tanulók pályaválasztását, későbbi elhelyezkedését azzal segíthetjük, ha lehetőséget biztosítunk nekik arra, hogy közvetlen információkat, benyomásokat, tapasztalatokat szerezzenek a környékbeli üzemekről, az üzemekben folyó munkákról. Zala vármegyében több különböző ágazatban működő kis- és nagyvállalkozás, intézmény várja az érdeklődő gyerekeket és kísérőiket. Kisebb csoportok esetén lehetőség nyílik nem csak szemlélni az üzemeket, hanem egy-egy folyamatot kipróbálni.

Tanműhely-látogatások szervezése

A látogatás során a Szakképzési Centrumok szakképző intézményeinek tanműhelyeiben a tanulók kipróbálhatják az adott szakmához használt gépeket, szerszámokat, eszközöket, és közben saját maguk állíthatnak elő egy-egy produktumot, munkadarabot. Lehetőség nyílik az intézmények közelebbi megismerésére, a szaktanároktól való közvetlen érdeklődésre.

Interaktív foglalkozások:

      • Rendhagyó technika óra: keretén belül lehetőség van a szakképző intézmények és a pályaválasztást segítő vállalkozások, cégek tanműhelyeiben megismertetni a tanulókat a szó szerint vett műhelytitkokkal. Az órák különlegessége abban rejlik, hogy főként a hetedikes, még pályaválasztás előtt álló fiatalok, a szakma megismertetése, a kéziszerszámok, -eszközök használatának elsajátítása közben sikerélményéhez jutnak, mialatt egy-egy munkadarabot saját kezűleg készítenek el.
      • IKT eszközök: segítségével a tárgykörben információs honlapok, hasznos linkek keresésére adunk lehetőséget. Szakmákkal kapcsolatos virtuális játékok, szakmakvíz, ügyességi feladatok tartoznak ide.
      • Szakmaismertető, -bemutató filmek, videók: a 7-8 perces kisfilmekből a tanuló megtudhatja, hogy rendelkezik-e azokkal a képességekkel és tulajdonságokkal, amelyek az egyes szakmák elsajátításához tartozó feladatok elvégzéséhez szükségesek. Bepillantást nyerhet az adott szakterületen dolgozók mindennapjaiba, hogy mennyit lehet keresni és hogy milyen szakképesítés szükséges hozzá. A filmnézést követően arra kérjük a diákokat, idézzék fel, ők milyen foglalkozásokat ismernek, mit választottak kisebb korukban; vagy a szakmabemutató filmből gyűjtünk össze kérdéseket, melyeket a tanulóknak ezekre kell tudni válaszolni.

VR-szemüveges szakmabemutató

A pályaválasztás előtt álló fiatalok egy VR, azaz virtuális szemüvegen keresztül ismerkedhetnek meg népszerű, valamint kreatív szakmákkal. A virtuális szakmaválasztásra minden résztvevőnek 8 perc áll a rendelkezésére.

Egy rövid pályaorientációs és technikai bevezető után a diákok birtokukba beszik a virtuális valóságot, és VR-szemüvegen keresztül, kezükben egy-egy konzol-párral belemerülhetnek többféle szakmacsoport kipróbálásába: autószerelés, építőipar, divat-és médiadizájn, vendéglátás, valamint egészségügy. A rendhagyó VR aktivitással a résztvevők azt a szakmát próbálhatják ki, amit a legizgalmasabbnak tartanak. A várakozó diákok részére interaktív feladatokat, kézműves- és pályaorientációs foglalkozásokat szervezünk.

Csoportos pályaválasztási tanácsadás

Egyénre szabott tanácsadás során a diák saját érdeklődése, motivációja, készségei kerülnek feltérképezésre. Ennek figyelembevételével közösen kijelöljük a fő szakmairányok, továbbtanulási utakat. Csoportos tanácsadás során a közösség egészére koncentrálunk, a lehetőségeket, életutakat együtt tárjuk fel.

Pályaorientációs Kisinas Tábor

Általános iskola 6. és 7. osztályába járó tanulók számára élményszerű pályaorientációs napközis tábor kerül megszervezésre minden év június végén július elején Zalaegerszegen, Nagykanizsán és/vagy Keszthelyen. A tábor célja, a kétkezi munka szeretetére való nevelés, a szakmák megismertetése, a kéziszerszámok, eszközök használatának elsajátíttatása, a tanulók sikerélményhez juttatása egy-egy munkadarab saját kezű elkészítése által. A műhelytevékenységeken túl a táborozóknak lehetőségük nyílik egyéb programokon is részt venni. Csoportos feladatok, játékok, kézműves foglalkozásos és élményszerű szakma kipróbálása várja a résztevőket.

Pályaorientációs kiadványok

Kamaránk több kiadvánnyal segíti a pályaválasztás előtt álló diákokat, szüleiket és a pedagógusok munkáját. Felhívjuk a figyelmet a „Pályaválasztási iránytű” című pályaválasztást segítő vármegyei kiadványra, mely évente ingyenesen elérhető az érdeklődők számára. A kiadványból tájékozódhatnak az iskolarendszer felépítéséről, ösztöndíjakról, valamint a Zala vármegyében működő intézmények által kínált szakképesítésekről, technikumi és szakképző iskolák képzéséről.

További pályaorientációs kiadványainkról bővebben»