keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Pályaválasztó diákoknak és szüleiknek

Tisztelt Szülő, kedves Diák!

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara célja az, hogy a pályaorientációs tanácsadók által kidolgozott és használt tematikákat, módszereket követve tudatosabb választáshoz segítsük az 5-8. osztályos tanulókat, míg segítő kiadványainkkal közvetve támogassuk a diákok szüleit gyermekük pályaválasztásával kapcsolatban.

A kamara pályaorientációs tanácsadóinak elhatározása, hogy közelebb kerülve a diákokhoz, reális önismeretüket alakítva sokoldalúan, játékos formában, interaktív feladatokkal ismertessék meg őket a választható szakmákkal, s megfelelő információk átadásával segítsék döntésük meghozatalát. A következő felületeken vagyunk elérhetőek: Facebook, Titkok, Instagram, Wattpad és Youtube.

A diákokkal, szülőkkel, s az iskolával összefogva, együtt hatékonyabb lehet a pályaválasztás!

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a következő pályaorientációs szolgáltatásokat nyújtja a diákok és szüleik számára:

 • Szülői értekezleten való részvétel: az általános iskola által szervezett pályaválasztási szülői értekezleten a szakképzés struktúrájának bemutatásával, az ösztöndíj lehetőségek felvázolásával tájékoztatjuk a szülőket. Helyi szakemberek közreműködésével rálátást adunk a térség munkaerő-piaci helyzetére, életpályákra és kereseti lehetőségekre. Igény esetén egyéni konzultációra is adunk lehetőséget a szülők és diákok számára a szülői értekezlet keretében.
 • Üzemlátogatások szervezése: a tanulók pályaválasztását, későbbi elhelyezkedését azzal segíthetjük, ha lehetőséget biztosítunk nekik arra, hogy közvetlen információkat, benyomásokat, tapasztalatokat szerezzenek a környékbeli üzemekről, az üzemekben folyó munkákról. Zala vármegyében több különböző ágazatban működő kis- és nagyvállalkozás, intézmény várja az érdeklődő gyerekeket és kísérőiket. Kisebb csoportok esetén lehetőség nyílik nem csak szemlélni az üzemeket, hanem egy-egy folyamatot kipróbálni.
 • Tanműhely-látogatások szervezése: a látogatás során a Szakképzési Centrumok szakképző intézményeinek tanműhelyeiben a tanulók kipróbálhatják az adott szakmához használt gépeket, szerszámokat, eszközöket, és közben saját maguk állíthatnak elő egy-egy produktumot, munkadarabot. Lehetőség nyílik az intézmények közelebbi megismerésére, a szaktanároktól való közvetlen érdeklődésre.
 • Interaktív foglalkozások:
  • Rendhagyó technika óra: keretén belül lehetőség van a szakképző intézmények és a pályaválasztást segítő vállalkozások, cégek tanműhelyeiben megismertetni a tanulókat a szó szerint vett műhelytitkokkal. Az órák különlegessége abban rejlik, hogy főként a hetedikes, még pályaválasztás előtt álló fiatalok, a szakma megismertetése, a kéziszerszámok, -eszközök használatának elsajátítása közben sikerélményéhez jutnak, mialatt egy-egy munkadarabot saját kezűleg készítenek el.
  • IKT eszközök: segítségével a tárgykörben információs honlapok, hasznos linkek keresésére adunk lehetőséget. Szakmákkal kapcsolatos virtuális játékok, szakmakvíz, ügyességi feladatok tartoznak ide.
  • Szakmaismertető, -bemutató filmek, videók: a 7-8 perces kisfilmekből a tanuló megtudhatja, hogy rendelkezik-e azokkal a képességekkel és tulajdonságokkal, amelyek az egyes szakmák elsajátításához tartozó feladatok elvégzéséhez szükségesek. Bepillantást nyerhet az adott szakterületen dolgozók mindennapjaiba, hogy mennyit lehet keresni és hogy milyen szakképesítés szükséges hozzá. A filmnézést követően arra kérjük a diákokat, idézzék fel, ők milyen foglalkozásokat ismernek, mit választottak kisebb korukban; vagy a szakmabemutató filmből gyűjtünk össze kérdéseket, melyeket a tanulóknak ezekre kell tudni válaszolni. Szakmaismertető, -bemutató filmekről, videókról bővebben»
 • VR-szemüveges szakmabemutató: a pályaválasztás előtt álló fiatalok egy VR, azaz virtuális szemüvegen keresztül ismerkedhetnek meg népszerű, valamint kreatív szakmákkal. A virtuális szakmaválasztásra minden résztvevőnek 8 perc áll a rendelkezésére. Egy rövid pályaorientációs és technikai bevezető után a diákok birtokukba beszik a virtuális valóságot, és VR-szemüvegen keresztül, kezükben egy-egy konzol-párral belemerülhetnek többféle szakmacsoport kipróbálásába: autószerelés, építőipar, divat-és médiadizájn, vendéglátás, valamint egészségügy. A rendhagyó VR aktivitással a résztvevők azt a szakmát próbálhatják ki, amit a legizgalmasabbnak tartanak. A várakozó diákok részére interaktív feladatokat, kézműves- és pályaorientációs foglalkozásokat szervezünk.
 • Pályaorientációs Kisinas Tábor: általános iskola 6. és 7. osztályába járó tanulók számára élményszerű pályaorientációs napközis tábor kerül megszervezésre minden év június végén július elején Zalaegerszegen, Nagykanizsán és/vagy Keszthelyen. A tábor célja, a kétkezi munka szeretetére való nevelés, a szakmák megismertetése, a kéziszerszámok, eszközök használatának elsajátíttatása, a tanulók sikerélményhez juttatása egy-egy munkadarab saját kezű elkészítése által. A műhelytevékenységeken túl a táborozóknak lehetőségük nyílik egyéb programokon is részt venni. Csoportos feladatok, játékok, kézműves foglalkozásos és élményszerű szakma kipróbálása várja a résztevőket.
 • Pályaorientációs kiadványok: kamaránk több kiadvánnyal segíti a pályaválasztás előtt álló diákokat, szüleiket és a pedagógusok munkáját. Felhívjuk a figyelmet a “Pályaválasztási iránytű” című pályaválasztást segítő vármegyei kiadványra, mely évente ingyenesen elérhető az érdeklődők számára. A kiadványból tájékozódhatnak az iskolarendszer felépítéséről, ösztöndíjakról, valamint a Zala vármegyében működő intézmények által kínált szakképesítésekről, technikumi és szakképző iskolák képzéséről. További pályaorientációs kiadványainkról bővebben»