keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kamarai regisztráció

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántartásba vételéről

A 2011. év CLVI. sz. törvény értelmében 2012. január 1-től kötelező a gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétele a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, valamint ezzel összefüggésben az 5000,- Ft-os kamarai hozzájárulás (regisztrációs díj) évenkénti megfizetése.

2022. január 1-től nem a vállalkozás székhelye szerinti területi kamarának, hanem az országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kell megfizetni a Gránit Banknál vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlára. A közlemény rovatban kérjük tüntesse fel vállalkozása 11 számjegyű adószámát a befizetés beazonosítása érdekében.

REGISZTRÁCIÓ / ADATMÓDOSÍTÁS

 

Online Kamarai Nyilvántartó Rendszer

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

Az Országgyűlés a 2011. évi CLVI. törvény (Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról) keretében módosította a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényt.

Ennek értelmében 2012. január 1-től a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezetnek (társas vállalkozásnak) a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozónak pedig a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követően nyilvántartásba kell vetetni magát a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál, és évente 5.000,- kamarai hozzájárulást szükséges fizetnie, 2022-től a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére.

Kivételt képeznek azok a vállalkozások, amelyek főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet, illetve ehhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozóipari tevékenységet folytatnak. (mezőgazdasági tevékenységek listája ÖVTJ és TEÁOR szerint az oldal alján)

További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése állapít meg, mely szerint a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

Az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettség nem csak teljes naptári évre, hanem megkezdett évre is vonatkozik (min. 1 nap működés esetén már fizetési kötelezettség áll fenn).

Azon egyéni vállalkozások, amelyek teljes naptári évben szüneteltetik vállalkozói tevékenységüket, adott évben mentesülnek a hozzájárulás megfizetése alól.

A kamara által kialakított adatbázis nyilvános, tehát az abban szereplő adatok mindenki számára elérhetőek.

A törvény értelmében minden regisztrált vállalkozás – függetlenül attól, hogy nem kamarai tag – az alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosultak:

  • tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,
  • üzleti partnerkeresés,
  • pályázatfigyelés.

A törvény által előírt regisztrációs kötelezettség céljai:

  • Az adatbázisból egyértelműen nyomon követhető, hogy melyek azok a vállalkozások, amelyek jogszerűen végzik tevékenységüket, s kiszűrhetők azok, amelyek engedély nélkül, adó- és járulékfizetés megkerülésével tevékenykednek. Ezzel a megoldással mindenképpen tisztul a gazdaság és kiszoríthatók a piacról az engedély nélkül tevékenykedők köre.
  • Ismerve a vállalkozások tevékenységét, a kamara és más gazdaságfejlesztésben szerepet vállaló szervezetek nagyobb és konkrétabb segítséget tudnak nyújtani a vállalkozások piacra jutásához. Pl. sok megkeresés érkezik belföldről és külföldről, hogy valamilyen konkrét tevékenységet végző vállalkozásokat keresnek gyártásra vagy szolgáltatás nyújtására, s így a rendelkezésre álló adatbázisból konkrétan meg tudjuk adni a keresett tevékenységet végző vállalkozásokat.

 

2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról 1-2. melléklete:

Az agrárkamara tagjai az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) alapján:
(egyéni vállalkozók)

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások [kivéve 016302 koszorú-, és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)]
02 Erdőgazdálkodás
03 Halászat, halgazdálkodás
10 Élelmiszergyártás
11 Italgyártás
12 Dohánytermék gyártása
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2120 Gyógyszerkészítmény gyártásból a gyógynövény feldolgozás
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
467503 Növényvédőszer nagykereskedelem
467504 Műtrágya nagykereskedelem
749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés
749013 Falugazdász tevékenység
749031 Haszonállatok törzskönyvezése
749040 Gombaszakértés
749049 Igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése
881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

 

Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján: (társas vállalkozások)

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02 Erdőgazdálkodás
03 Halászat, halgazdálkodás
10 Élelmiszer gyártás
11 Italgyártás
12 Dohánytermék gyártása
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2120 Gyógyszerkészítmény gyártásából: a gyógynövény feldolgozása
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
4675 Vegyiáru-nagykereskedelemből: a műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységből mezőgazdasági: a erdőgazdasági, vadgazdálkodási tanácsadás, haszonállatok törzskönyvezése, falugazdász tevékenység, gombaszakértés, igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzéséből: gazdasági haszonállatok kölcsönzése
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül szakágazatból: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK