keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kamarai hozzájárulás

KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS

A 2011. évi CLVI. törvény értelmében az 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulás befizetése minden év március 31-ig kötelező minden vállalkozásnak.

A 2022. január 1-től esedékes díjat a következő bankszámlaszámra szükséges utalni:

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – 12100011-10639683 (Gránit Bank)

A vállalkozás azonosítása érdekében kérjük, tüntesse fel a befizetésnél a 11-jegyű adószámát.

Amennyiben a vállalkozás a regisztrációnak nem tesz eleget, a kamara „rendezetlen” megjegyzéssel bejegyzi a vállalkozást, és tartozását behajtás céljából átadja az adóhatóságnak.

Amennyiben az egyéni vállalkozás egy teljes naptári évben szünetelteti tevékenységét, mentesül adott évben a kamarai hozzájárulás megfizetése alól.

 

IGAZOLÁS, SZÁMLA

A nyilvántartásba vételről szóló igazolások – átutalással történt pénzügyi rendezés esetén a banki utalás bizonylatával, pénztári befizetési esetén a pénztári bevételi bizonylattal együtt – képezik az 5000 forintos hozzájárulás számviteli elszámolásának dokumentumait.

Számla nem kerül kiállításra a befizetés pénzügyi igazolásához. A kamarai hozzájárulás ÁFA körön kívüli tételnek minősül, ráfordításként kell elszámolni (a 8-as számlaosztályban), nem pedig költségként.

A kamara a kamarai hozzájárulás ellenében nem teljesít Áfa tv. hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtást, a kamarai hozzájárulásról ezért az Áfa tv. alapján nem kell számlát kiállítani, a kamarai hozzájárulással kapcsolatos bizonylatolási kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásainak megfelelően kell teljesíteni.

Az igazolás bármikor letölthető a regisztrációs felületre való bejelentkezés után.