keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tájékoztató a vízközműdíjak változásáról

2024. január 1-jével módosításra kerültek a víziközmű-szolgáltatási díjak. A módosított díjakat a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet tartalmazza. A módosított alap- és fogyasztásarányos díj a nem lakossági területen létező több mint 900-féle víz és csatornadíj helyébe lép, kiegyenlítve a legalacsonyabb és a legmagasabb tétel közötti akár 49-szeres különbséget.

A szolgáltatók hatékony felkészülése érdekében a Kormány 2023. decemberében tájékoztató eseményt is rendezett az Energiaügyi Minisztérium, a Nemzeti Vízművek Zrt., a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) vezetői, valamint az állami és önkormányzati víziközmű-szolgáltatók képviselői részvételével. A módosított díjtételek ismertetése mellett bemutatásra került az ágazati bevételek kiegyensúlyozott elosztását szolgáló Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap működése is.

A miniszteri rendeletek értelmében az új díjazási rendszer által keletkező bevételek egy részét a szolgáltatók célhoz kötötten, a víziközmű infrastruktúra fenntartására, fejlesztésére kötelesek fordítani, összhangban azzal, ahogyan azt a gördülő fejlesztési tervekben is előirányozzák.

Az új rendelkezésekkel kapcsolatban felmerülő szakmai kérdések egyeztetésében, ezek megoldásában a Magyar Víziközmű Szövetség és a MEKH is közreműködik.