keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

A képzőhely-ellenőrzést végző szakértők

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a duális képzőhelyek ellenőrzését végző szakértők számára 2024. áprilisában felkészítő képzést és vizsgát szervez, melyre tisztelettel meghívja Önt.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara A duális képzőhelyek nyilvántartásba vételének és hatósági ellenőrzésének eljárásrendje alapján a szakértői névjegyzékbe újonnan jelentkezők esetén a tanúsítvány megszerzése a delegálás feltétele. A névjegyzékben szereplő és ellenőrzésben már részt vevő szakértőknek a képzést és a vizsgát  3 évente meg kell újítani.

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a tanúsítvány 2024. októberében jár le, viszont ezt követően csak 2025. tavaszán szervezzük a következő képzést és vizsgát. Amennyiben a mostani időpontban nem tudnak megjelenni, úgy októbert követően nem tudunk együttműködni a duális képzőhelyek ellenőrzésében.

Képzés helyszíne:      Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara – Tetőtér

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Képzés időpontja:

 • április 5. péntek 9 órától 16 óráig – Jogszabályi ismeretek, Ellenőrzés módszertana
 • április 6. szombat 9 órától 15 óráig – Pszichológia, kommunikáció (Tréning 1. csoport) vagy 2024. április 13. szombat 9 órától 15 óráig – Pszichológia, kommunikáció (Tréning 2. csoport)

A Pszichológia, kommunikáció tananyagegység 2 csoportban kerül megszervezésre, melynek időpontjai közül a létszámkorlát eléréséig szabadon választhatja az Önnek megfelelő időpontot.

A résztvevőknek a képzés lezárásaként online módon vizsga kérdéssort kell megválaszolniuk, melynek sikeres teljesítése a további szakértői tevékenység feltétele. A képzésen, illetve a vizsgán való eredményes részvételről tanúsítvány kerül kiállításra.

Online vizsga időpontja: 2024. április 15- 19. közötti intervallumon belül tetszőlegesen

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint felnőttképző intézmény a képzésben részt vevő személyekkel a képzés időtartamára felnőttképzési szerződést köt a 2013.évi LXXVII. felnőttképzési törvényben meghatározott tartalommal.

További információ:
Horváth Kitti
duális képzési tanácsadó
8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06 92 550-545, Mobil: 06-30/9551158
Email: szakkepzes@zvkik.hu


A képzőhely-ellenőrzést végző szakértők feladatai

A képzőhely-ellenőrzést végző szakértő

 • ellenőrzi a duális képzőhelyen a képzés megkezdéséhez/folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételeket, valamint a dokumentáció előkészítettségét, továbbá az ellenőrzés során a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést is,
 • gondoskodik a megállapítások jegyzőkönyvi felvételéről,
 • aláírásával igazolja a jegyzőkönyvezett tartalmat.

Az országos szakértői névjegyzékbe való felvétel

Az országos szakértői névjegyzékbe való felvétel együttes feltételei:

 • az adott szakmacsoportban, ágazatban megszerzett szakirányú végzettség,
 • az adott szakmacsoport, ágazat valamely területén eltöltött legalább 5 éves szakirányú gyakorlat,
 • szakértői vizsga tanúsítványának megszerzése (vagy speciális esetekben a gyorsított online vizsga tanúsítvány megszerzése, lásd az alábbiakban).

A szakértői névjegyzékbe való jelentkezést a kérelmező magánszemély az általa kiválasztott területi kamarához nyújtja be írásban, a területi kamara honlapján közzétett pályázati felhívás iránymutatásai alapján, a honlapról letölthető jelentkezési lap segítségével.

A jelentkezésben nyilatkozni szükséges

 • az elvárt szakirányú végzettségről,
 • a teljesített szakirányú szakmai gyakorlatról,
 • az ellenőri vizsga tanúsítvány meglétéről, vagy a képzésre és vizsgára való jelentkezésről, és
 • a szakértői névjegyzékbe való felvétel kérelmezéséről a szakmacsoport konkrét megnevezésével.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz, valamint a szakirányú szakmai gyakorlat alátámasztását szolgáló egyéb igazoló dokumentumok (pl. munkáltatói igazolás),
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű és cselekvőképes.

A névjegyzékbe kerülő vállalja:

 • A kamara által szervezett 32 órás szakértői felkészítésen részt vesz, majd annak végén vizsgát tesz. Sikeres vizsgát követően a kamara Tanúsítványt állít ki, mely a következő 3 évig szakértői tevékenységre jogosítja. Tanúsítvány hiányában szakértői tevékenység nem folytatható.
 • A megpályázott területen – előzetes egyeztetést követő – tevékenységben való részvételt és a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációs kötelezettségeinek eleget tesz.
 • A személyi adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelzi a területi kamara felé.

Pályázati felhívás


A képzőhely-ellenőrzést végző szakértők képzésének és vizsgájának folyamata

 • A szakértői névjegyzékbe újonnan jelentkezők, akik még nem rendelkeznek szakértői tanúsítvánnyal, a jelentkezés alkalmával egyúttal a szakértői képzésre és vizsgára történő jelentkezési kérelmüket is benyújtják.
 • Azon szakértők, akik már rendelkeznek tanúsítvánnyal, a 3 éves megújító képzésre és vizsgára a területi kamara előzetes értesítése alapján az erre szolgáló kérelem kitöltésével jelentkezhetnek.
 • A képzés írásbeli/online vizsgával zárul, amelyet az illetékes területi kamara szervez és biztosít. A vizsgát sikeresen teljesítők számára a területi kamara tanúsítványt állít ki. A szakértői tanúsítvány érvényességi ideje 3 év.
 • Az ellenőrzésben részt vevő szakértőnek a képzést és a vizsgát 3 évente meg kell újítania.
 • Amennyiben a szakértő a 3 éves megújító vizsgát nem teljesíti határidőben, legfeljebb 365 napra passzív státuszba helyezhető, amíg a megújító vizsgát teljesíti. A 365 napos passzív státuszt követően, amennyiben a szakértő a megújító vizsgát nem teljesíti, a területi kamara törli a nyilvántartásból.

A szakértői névjegyzékből való törlés

A szakértői névjegyzékből történő törlés megvalósulhat a szakértő írásbeli kérésére, a területi kamara kezdeményezésére, illetőleg megvalósul a szakértő elhalálozása esetén.

A területi kamara kezdeményezésére történő törlés esetei:

 • a szakértő a gyorsított online képzést és vizsgát követő 365 napon belül, illetőleg a következő vizsgaidőszakra kijelölt utolsó vizsganapig nem teljesíti a szakértői képzést és vizsgát,
 • a szakértő a tanúsítványát nem újítja meg a megszerzéstől számított 3 éven belül és a 365 napos passzív státusz is letelik,
 • a szakértő szakmai munkája nem megfelelő, emberi magatartása helytelen, elfogadhatatlan, vagy etikai vétséget követ el.

A névjegyzékből történő törlés kamarai kezdeményezése esetén az indoklást hivatalos levélben, elektronikus úton kell megküldeni a szakértő részére.