keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Duális Képzőhelyek nyilvántartása

A duális képzőhelyek kamarai nyilvántartásba vételével, illetve hatósági ellenőrzésével kapcsolatos kamarai feladatellátás fő célkitűzése a munkaerőpiaci igényekre reagáló, olyan minőségi duális képzőhelyek biztosítása, ahol a tanuló megfelelő gyakorlatot szerezhet, megismerheti a vállalati kultúrát és versenyképes tudással és gyakorlattal léphet ki a munkaerőpiacra a tanulmányai befejezése után.

Duális képzőhelyként az a gazdálkodó szervezet vagy képzőközpont vehető nyilvántartásba,

  • amelynél biztosítottak a szakirányú oktatás megszervezésének feltételei,
  • amely a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,
    • felszereléssel, valamint
    • a minőségirányítási feladatok esetében minőségirányítási rendszert működtet vagy
    • legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben (azaz az ún. KAMSZER-ben) meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.amely rendelkezik a duális képzőhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és

A minőségirányítási rendszer a szakképző intézmény minőségirányítási rendszere alapján minőségpolitikából, átfogó önértékelésből és ezekre épülő beavatkozó, fejlesztési tevékenységekből áll.

Duális képzőhelyként vagy közreműködőként szakképző intézmény nem vehető nyilvántartásba.

A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. Szakirányú oktatást folytatni szándékozó gazdálkodó szervezetek vagy képzőközpontok nyilvántartásba-vételi eljárása kérelem benyújtásával indul, amelyet

  • a duális képzést szervező szervezet székhelye vagy
  • a duális képzési célt szolgáló telephelye szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani.

A nyilvántartásba-vételi kérelem nyomtatvány itt elérhető, amelyet papír alapon vagy elektronikusan, szkennelve kell megküldeni az illetékes területi kamarának.

Duális képzőhelyek közhiteles hatósági nyilvántartása itt elérhető!