keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Szakmát tanulok

Amennyiben a 2020-ban megjelent Szakmajegyzék szerinti szakmák valamelyikét tanulod, akkor lefele görgetve megtalálhatsz minden információt a duális képzési lehetőségekről. 

Milyen iskolatípusban/képzési típusban köthetek szakképzési munkaszerződést?

Duális képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel azok a tanulók vehetnek részt a szakirányú oktatásban, akik a szakmatanulást:

 • tanulói, illetve felnőttképzési jogviszonyban bármely szakképző intézménytípusban (szakképző iskola, technikum), illetve
 • tanulói jogviszonyban szakiskolában

folytatják.

Az ezekben az intézménytípusokban tanulók Szakmajegyzék szerinti szakmát vagy – a szakiskolában – részszakmát tanulnak.

Fontos megjegyezni, hogy kizárólag részszakma (legalább egy munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák megszerzését biztosítja) megszerzésére irányuló felkészítés folyik a műhelyiskolában is, azonban – noha az intézmény és az itt zajló oktatás a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálya alá tartozik – abban az értelemben nem duális képzési forma, hogy a szakirányú oktatás nem szakképzési munkaszerződés alapján folyik, hanem az iskola keretei között.


Hány éves korig köthető szakképzési munkaszerződés?

Szakképzési munkaszerződést a Szakmajegyzék szerinti szakmát tanulói jogviszonyban vagy felnőttképzési jogviszonyban tanuló köthet a duális képzőhellyel, amely alapján közöttük munkaviszony jön létre.

Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanulóval hozható létre annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyikben a tanuló a 25. életévét betölti. Ezt követően a szakmát tanuló felnőttképzési jogviszonyban vehet részt a szakmai oktatásban.


Milyen kötelezettségeim vannak szakképzési munkaszerződés megkötése esetén?

A tanuló

 • A duális képzőhely képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja.
 • A szakmai ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja.
 • A biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat
 • Nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a duális képzőhelynek jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné.
 • Betartja a duális képzőhelyen a munkavállalóra vonatkozó előírásokat és kötelezettségeket.

Hány nap szabadsággal rendelkezem a szakképzési munkaszerződésem alapján?

Az éves összes szabadság mértéke a jogviszony típusától függ. A tanulót évente 45 munkanap, a képzésben részt vevő személyt évente 30 munkanap szabadság illeti meg. A jogszabályban megállapított szabadság mértéke évre, és nem tanévre szól. Ha a szakmát tanuló képzőhelyet vált, akkor az előző jogviszonnyal a munkáltató el kell számoljon: tehát a már kiadott szabadságokon túl a fennmaradó arányos szabadság jár a tanulónak a következő képzőhelyén. A duális képzőhely érettségi vizsgatárgyanként 4 munkanapra köteles a tanulót mentesíteni a munkavégzés alól. A szakképző intézmény a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kérésére a szakmai vizsga előtt – a szakmai vizsgára való felkészülés céljából – egy alkalommal legalább öt munkanap egybefüggő felkészítést szervez.


Kell-e dolgoznom a nyári időszak, illetve a szünetek ideje alatt?

A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. Tehát a szabadságot elsősorban az évközi szünetek ideje alatt tanácsos kivenni, de nem kötelező.  A nyári szünetben legalább 20 munkanap szabadságot a tanuló kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni. A szabadság letöltését követően a szakirányú oktatásban résztvevő folyamatos munkavégzésre köteles a nyár folyamán is, hiszen munkaviszonyban áll. A napi szakirányú oktatás 6 és 22 óra között kell megszervezni.A tanuló teljes napi munkaideje nem haladhatja meg a napi 8 órát, fiatalkorú munkavállaló esetében a napi 7 órát.


Milyen mértékű juttatásra vagyok jogosult?

A szakképzési munkaszerződés alapján a szakmát tanulónak munkabér jár, ezen felül egyéb juttatások. A szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért havonta legalább br. 100.000 Ft, legfeljebb br. 168.000 Ft munkabér jár.  A munkabért a duális képzőhely a tárgyhót követő hónap 10. napjáig átutalással köteles teljesíteni. Amennyiben az azonos munkakörben foglalkoztatott munkavállalók részére biztosított egyéb juttatás, abban az esetben a tanulót, képzésben résztvevőt is megilleti a más pénzbeni és nem pénzbeni juttatás. Ennek mértéke évente legfeljebb 168.000 Ft. Az egyéb juttatásra a tanuló az általa ledolgozott napokra arányosan jogosult. A tanuló bérét, ill. egyéb juttatásait az igazolatlan mulasztással arányosan csökkenteni kell. Ha a szakmát tanuló saját munkavállaló az eredeti munkaköri feladatait is ellátja, a (módosított) munkaszerződésben meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát, és ehhez igazodóan a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér, illetve szabadság mértékét.


Mi a teendő, ha betegség miatt nem tudok részt venni a szakirányú oktatáson?

Mivel a tanulónak a szakképzési munkaszerződése alapján biztosított jogviszonya keletkezik, a keresőképtelenség időszakára a megfelelő igazolás alapján a munkáltató betegszabadságot ad ki. A tanulónak évente 15 munkanap betegszabadság jár, a betegszabadságot meghaladó időre – a társadalombiztosítási jogszabályok szerint –  táppénzre jogosult.


Köthetek-e szakképzési munkaszerződést a saját munkáltatómmal?

Az elvi lehetőség megvan, a szakképzési szabályozás azonban lehetővé teszi, hogy még egyszerűbb módon valósulhasson meg a saját munkavállaló képzése. A szakirányú oktatás ugyanis a képzésben résztvevő foglalkoztatójánál a szakképző intézménnyel közösen elfogadott képzési program alapján is teljesíthető és ekkor a már meglévő munkaszerződést kell megfelelően módosítani.

Ha a jogszabályban nevesített következő négy feltétel egyszerre és együttesen teljesül, azaz

 1. a képzésben részt vevő személy nem nappali szakirányú oktatásban vagy szakmai képzésben vesz részt,
 2. jogviszonya ezzel a jogviszonnyal (szakirányú oktatás, szakmai képzés) párhuzamosan áll fenn,
 3. a munkáltató tevékenysége kapcsolódik az adott szakma ágazatához, és
 4. a szakirányú oktatásra a foglalkoztatónál a képzési program alapján kerül sor,

akkor a szakmát tanuló munkavállaló munkaszerződését a szakképzési munkaszerződésnek megfelelő tartalommal módosítani kell úgy, hogy abban – az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy helyett – szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit.


Mekkora összegű munkabérre vagyok jogosult, valamint hány nap szabadság jár, ha a saját munkáltatóm vállalja a képzésemet?

Ha a szakmát tanuló saját munkavállaló az eredeti munkaköri feladatait is ellátja, a munkaszerződésben meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát, és ehhez igazodóan a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér, illetve szabadság mértékét.


Milyen juttatásokra vagyok jogosult, ha a szakképzési munkaszerződésem mellett van másik munkaviszonyom is?

Ha a szakirányú oktatásra más foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszony mellett kerül sor, a tanuló/képzésben résztvevő személy munkabérre, egyéb juttatásokra a szakképzési munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony időtartamával arányosan jogosult.