keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kamarai garanciavállalás

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 76. § (1) bekezdése értelmében a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképző intézményben vagy szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen vehet részt. A szakképző intézményben a szakirányú oktatás akkor teljesíthető, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban nem biztosítható.

Ha a tanuló a tanév első hónapjának utolsó napján, azaz szeptember 30-án nem rendelkezik szakképzési munkaszerződéssel, aza szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 223/B. § (1) bekezdése alapján vélelmezni kell, hogy a tanuló duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban nem biztosítható.

Az Szkr. alapján ennek tényét a szakképző intézmény kérésére a gazdasági kamara – belső szabályozó eszközében meghatározott módon – igazolja.

A szakképző intézmény csak az igazolás birtokában gondoskodhat a tanuló, szakirányú oktatásáról, és ebben az esetben a szakképző intézmény a szakirányú oktatás megszervezéséért felelős szervezet.

Igazolás birtokában nem kerülhet sor szakképzési munkaszerződés megkötésére az igazolással érintett tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel.

Az igazolást a „Kamarai Garanciavállalás” keretében a területi kamara állítja ki a meghatározott szakképző intézmény kérelmére a kérelem területi kamarához történő beérkezését követő 15 munkanapon belül.

A szakképző intézmény kérelmének írásbeli formában kell a területi kamarához beérkeznie (elektronikus formában vagy papír alapon, és elektronikusan szerkeszthető formában, de az elektronikusan szerkeszthető és az aláírt kérelemnek egyeznie kell). A kérelem egyidejűleg több tanulóra is kiállítható.

A dokumentumot visszamenőleg nem áll módunkban kiállítani.

A területi kamara igazolást állít ki az érintett tanuló számára, amennyiben nem talál megfelelő duális képzőhelyet, azaz az érintett tanuló duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban nem biztosítható.

Az igazolás csak a tanulói jogviszonyban álló tanuló szakirányú oktatása esetén állítható ki.

Nem kell igazolást kiállítani abban az esetben, ha a szakképzési munkaszerződést az Szkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja szerint kötik – amelynek alapja a szakképző intézménynek az adott tanévre szóló nyilatkozata a szakirányú oktatás tömbösített megszervezéséről –, a szakképző intézményben teljesített szakirányú oktatási időszakra. A nyilatkozatot legkésőbb a tanév első hónapjának utolsó napjáig, azaz szeptember 30-ig kell írásban eljuttatni a területi kamara felé.

Az igazolást az Élelemiszeripar és a Mezőgazdaság és kertészet ágazatba tartozó szakmák tekintetében az agrárkamara, és az Egészségügy, a Honvédelem, a Rendészet és közszolgálat, valamint a Sport ágazatba tartozó szakmák tekintetében a Kormány adott ágazatért felelős tagja adja ki.

A szakképző intézmény kérelmének írásbeli formában kell a területi kamarához beérkeznie elektronikusan vagy papír alapon. A kérelem nyomtatványát mellékletében csatoltuk.

Igazolás kiállítására – többek között – az alábbi okokból kerülhet sor, azaz az érintett tanulónak duális képzőhelyen való részvétele a szakirányú oktatásban az alábbi okok miatt nem biztosítható:

  • nincs egyáltalán (fizikálisan) megfelelő, nyilvántartásban szereplő duális képzőhely az adott szakmában,
  • a lehetséges, megfelelő duális képzőhely(ek) kapacitása kimerült, azaz az által(uk)a szakirányú oktatásra – a kiállított határozat alapján – fogadható tanulói létszám betelt,
  • a duális képzőhely számára nem elegendő a képzési program alapján az az óraszám, amelyet a tanuló szakirányú oktatás keretében a duális képzőhelyen teljesítene,
  • a kamara által felajánlott duális képzőhely aránytalanul messze található a tanuló lakóhelyétől és/vagy iskolájától,
  • a duális képzőhely nem kívánja fogadni a tanulót,
  • a tanuló nem kíván egyik felajánlott duális képzőhelyen sem szakképzési munkaszerződéssel részt venni a szakirányú oktatásban,
  • az Szkr. 223/B. §-a alapján az adott, folyó tanév első hónapjának utolsó napjáig, azaz szeptember 30-ig nem került sor a szakképzési munkaszerződés megkötésére,
  • egyéb ok.

Igazolás kiállításának okát az igazoláson fel kell tüntetni.

Az igazolás hiányában iskolában szervezett szakirányú oktatás kettős finanszírozásnak minősül, büntetést vonhat maga után.

Kapcsolódó tartalmak: