keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Röviden a KRÉTA Duális modulról

A regisztrációs és tanulmányi alaprendszer duális modulja 2022. szeptember 1-től https://www.e-kreta.hu/ felületen elérhetővé vált, így vezetése a szakképzési munkaszerződéses tanulót foglalkoztató cégek számára kötelező.

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 224. § -a alapján a duális képzőhely köteles a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben rögzíteni az alábbiakat:

 • szakmai tevékenységeket, annak helyszínét,
 • a szakmai tevékenységre fordított időt,
 • értékelést,
 • részvételt és mulasztást a szakirányú oktatás során.

A regisztrációs és tanulmányi alaprendszerbe (E-kréta duális modul) történő belépéshez az elméleti képzést biztosító szakképző intézmény ad jogosultságot.

Amennyiben még nem rendelkezik ilyen jogosultsággal vegye fel a kapcsolatot az iskolával. Az új rendszer eltér az előző tanévben esetlegesen használt KRÉTA programtól, így ebben az esetben is új hozzáférés szükséges.

A program használatához segítséget nyújtó használati útmutatók: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=86770472

 

Rövid segédlet duális képzőhelyek számára

Belépési felület: https://www.e-kreta.hu/

A felületen a „KRÉTA Adminisztrációs Rendszer” nevű programba kell belépni, majd kiválasztani a listából a szakképző intézményt. (Lásd 1. ábra) A duális képzőhely csak a szakképző intézménytől kapott jogosultság birtokában fog tudni belépni a KRÉTA rendszer duális képzés moduljába. Amennyiben tanulói több intézményből is érkeznek, intézményenként külön hozzáférést kap a belépéshez!

1. ábra: Belépés

Fontos, hogy duális KRÉTA modulban a tevékenység két szerepkörre osztott: Duális képzőhelyi adminisztrátor és Elektronikus naplózó (oktatói feladat). (Lásd 2. ábra) Az iskola által megadott felhasználói fiók mind a két feladatkörre jogosít. Ezeket a tevékenységeket akár egy kiválasztott Kolléga is végezheti, de van lehetőség több felhasználót is beállítani a duális képzőhelynek. Ebben az esetben lehet egy Kolléga csak oktatói jogosultságú és egy másik Kolléga csak adminisztrátor.

2. ábra: Szerepkörök

A Duális képzőhelyi adminisztrátor legfontosabb feladatkörei Elektronikus naplózó (oktatói feladat) legfontosabb feladatkörei
Képzési helyszínek felvitele Napló vezetése
Csoportok kialakítása Hiányzás, jelenlét adminisztrálása
Tanulók csoportbesorolása Értékelés
Duális oktatók felvétele, jogosultság kiadása
Oktatók és csoportok összerendelése
Képzőhelyi órarend készítése

Érdemes átgondolni, hogy olyan személy kerüljön kijelölésre duális képzőhelyi adminisztrátorként, aki átlátja a szakirányú oktatás rendszerét, legalább heti szinten tud foglalkozni a feladattal, valamint kapcsolatot tart az iskolával.

Fontos, hogy az adminisztrálás elkezdése előtt egyeztessen az iskolával az ágazati sajátosságok miatt!

Duális képzőhelyi adminisztrátor menüpontok, feladatok

3. ábra: Menüpontok

Javasolt adminisztrációs lépések:

  1. A kapott adminisztrációs jogosultsággal vigye fel az oktatásban érintett telephelye(ke)t! Az engedélyezett székhelytől vagy telephelytől eltérő helyszínen szervezett szakirányú oktatás esetén a „Helyszínek” menüpontban hozzon létre egy „Külső helyszín” megnevezésű adatot. A naplózáskor ilyen esetben helyszínként ezt javasolt kiválasztani.
  2. Vigye fel az oktatókat és adja meg a megfelelő jogosultságot számukra. Az oktatók rögzítésekor vegye figyelembe a nyilvántartásba vételi eljárásnál magadott személyeket és telephelyeket.
  3. Hozza létre a tanulói csoportokat. Javasoljuk, hogy azok kerüljenek egy csoportba, akik azonos szakmát tanulnak, és azonos időben vesznek részt az oktatáson. Akár egy fő is lehet egy csoport.
  4. Rendelje az oktatóhoz a csoportot vagy csoportokat. Lehetőség nyílik az oktatókat székhelyhez vagy csak adott telephelyhez rendelni, ezt a képzőhely maga határozhatja meg.
  5. Vigye fel a foglalkozásokat az órarendbe oktatónként vagy csoportonként. Amennyiben már feltöltött órarend tervet lát, az iskola feltöltötte a várható foglalkozásokat Ön helyett. Az órarend készítésekor (foglalkozások rögzítése) két féle nézetben dolgozhat: „Foglalkozás”nézet, ami órákra bontott vagy „Napirend”nézet, ami időintervallumra meghatározott. (Lásd 4. ábra)

 

 

4. ábra: Nézetek

Lehetőség nyílik beállítani, hogy napra, munkahétre vagy teljes hétre (szombat és vasárnap is) jelenítsük meg az óratervet. Amennyiben a heti óraterve állandó és ciklikus, ezt a tanév egészére ismétlődően beállíthatja.

 

Elektronikus naplózó (oktatói feladat) menüpontok, feladatok

 

A naplózási jogosultsággal rendelkező felhasználók feladata a foglalkozások naplózása. A bevitt órarend alapján megjelennek ezek tervezett időpontjai, melyre kattintva indulhat a naplózás. A rendszer zölddel jelöli a már naplózott és pirossal a nem naplózott foglalkozásokat. (Lásd 5. ábra)

5. ábra: Naplózási felület

A naplózás során ki kell választani a legördülő menüből a tanulási egységet. Ezt követően vagy a „Tanulási elem adatszótár” menüből tudja kiválasztani a tanulási elemeket (óra témája) vagy alatta lévő pontba szövegesen kell beírni. „Tanulási elem adatszótár” nem központilag feltöltött elem, az iskola vagy a duális képzőhely – az adminisztrálás megkönnyítése érdekében – fel tudja tölteni duális csoportonként. Ehhez kérje az iskola segítségét. (Az önálló Tanulási elem feltöltés a Tanári feladatok/Tanulási elemek importálása pontban lehetséges. ) A naplózáskor segítséget ad az iskola és a duális képzőhely által közösen elkészített képzési program. Javasoljuk, e szerint haladjon!

Ezt követően a csoporthoz rendelt tanulók jelenlétét kell felvezetni. (Lásd 6. ábra) Jelenlét, hiányzás és szabadság jelölések közül választhat. Ennek a gombsornak a bővítése még zajlik, és majd kiegészül táppénz és egyéb funkcióval. A fejlesztésig a hiányzás gombbal tudja az igazolt, igazolatlan hiányzásokat jelölni, majd, a Tanári feladatok/Mulasztások kezelése menüpontban tudja beállítani a hiányzás jellegét pl.: táppénz, iskolai rendezvény stb.

6. ábra:Napló