keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Megjelent a szakképzési törvény végrehajtási rendeletének módosítása

A 2023. június 2-án módosult szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényt követte  2023. július 6-ánA szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó kormányrendelet-módosításokról szóló 292/2023. (VII. 6.) Kormányrendeletet a Magyar Közlöny 2023. évi 101. számában.

Ez a módosítás többek között A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. (Továbbiakban Szkr.) rendelet is módosította. A módosítások 07.07-től hatályosak.

A duális képzőhelyeket közvetlenül érintő változások

Megerősítette a módosítás, hogy a tanuló mulasztását annál a szakirányú oktatást folytató szervezetnél igazolja, amelynél a szakirányú oktatását teljesíti. A szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel való részvétel esetén a mulasztást a keresőképtelenségről jogszabályban meghatározottak szerint kiállított igazolással kell a duális képzőhely felé igazolni és a szakképző intézménynek – a 252/B. § a)–c) pontja szerinti esetben – a duális képzőhely által a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben a 224. § c) pontja szerint rögzített adatok alapján figyelembe vennie.(Szkr. 226. § (1))

Módosul és az alábbiakkal kiegészül  a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mentesülésének szabályai a duális képzőhelyen történő rendelkezésreállási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól:

  •  A közismereti és az olyan oktatási napokon, amikor a szakirányú oktatáshoz kapcsolódó tananyagelemet a szakirányú oktatás 223/A. § (2) bekezdése szerint közösen elfogadott képzési programja szerint a szakképző intézmény végzi, vagy a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a tanulmányi versenyre a szakképző intézmény által szervezett felkészítésben, illetve versenyen vesz részt.
  • A szakképző intézmény által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló, illetve képzésben részt vevő személy részvétele kötelező.
  • A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy vizsgája napján és a vizsgát közvetlenül megelőző három munkanapon,
  • Minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól,
  • Érettségi vizsgatárgyanként – az érettségi vizsga napját is beszámítva – négy munkanapra.

Kiegészül a szakképzési munkaszerződés alapján fizetett munkabér havi mértéke az alábbiak szerint: A szakképzési munkaszerződés alapján kifizetett munkabér havi mértékének összege – a tanuló és a duális képzőhely megállapodása alapján – a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege, de legfeljebb annak százhatvannyolc százaléka, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét és tanulmányi eredményeit. (253. § (1))

Kiegészül a képzésben résztvevő személy esetében a rendelkezés: A képzésben részt vevő személy szakképzési munkaszerződése esetén az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakat – a felek eltérő megállapodása hiányában – a szakképzési munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartamával arányosan kell alkalmazni.(253. § (4))

A szakképzési előszerződéssel rendelkező tanulót, illetve a képzésben részt vevő személyt azonos eredmény esetén előnyben kell részesíteni a szakképző intézmény által meghirdetett szakmai oktatásra való jelentkezésnél. (253/A. §)

Nem kell ágazati alapvizsgát tennie, és az ágazati alapvizsga eredményét sikeresnek kell tekinteni annak a tanulónak, illetve képzésben részt vevő személynek, aki

a) részszakmát szerzett, ha az adott részszakmát magában foglaló szakma szakmai oktatásában vesz részt, vagy

b) korábbi tanulmányai, előzetesen megszerzett tudása, illetve gyakorlata beszámításával vesz részt a szakmai oktatásban, ha a beszámított előzetes tudása magában foglalja az ágazati alapvizsga követelményeit. (256. § (3))

A 15 napos vizsgára történő felkészítést felváltja az alábbi rendelkezés: A szakképző intézmény a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kérésére a szakmai vizsga előtt – a szakmai vizsgára való felkészülés céljából – egy alkalommal legalább öt munkanap egybefüggő felkészítést szervez.(46/A. § )

Külön pontban (Szkr. 332/A. § (3a) bekezdés) került pontosításra a felnőttképzési jogviszonyban alkalmazandó évfolyami szorzó, amely egységesen 1,00 (tekintettel arra, hogy felnőttképzési jogviszonyban a szakmai oktatás tanévtől függetlenül is megszervezhető).

Szakmai vizsga előtti felkészítés:

  • A szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programba új elemként be kell építeni a szakmai vizsgához kapcsolódóan szervezett egybefüggő felkészítés rendjét (Kapcsolódva az Szkt. módosításához, amely a 15 napos szakképző intézményi kötelező felkészítésre vonatkozó előírást eltörölte.)
  • Szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók számára – a tanuló kérésére – a szakképző intézmény megszervezi a szakmai vizsga előtt a legalább öt munkanapos egybefüggő felkészítést.

Képzési és kimeneti követelmény (KKK):

  • A programtanterv (PTT) helyett a jövőben a KKK-k határozzák meg a szakmai oktatás kötelező foglalkozásainak összesített számát és az egybefüggő gyakorlat időtartamát;
  • A KKK-ban kell meghatározni az ágazati alapvizsga eredményének szakmai vizsgába történő beszámíthatóságát (minimum 10% mértékben).

Programtanterv:

Az Szkr. módosítása – összhangban a Szkt. módosítással – kivezeti a PTT-ket, amelyeket már ajánlásként sem kell használni, és – bár még elérhetők lesznek – a jövőben már nem frissülnek.