keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

K+F minősítési eljárások új rendszerben

2023. szeptember 1-től a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztés és Innovációs Hivatal (NKFIH) látja el.

A Hivatal kérelemre megvizsgálja, hogy a kérelmező által körülírt egyedi projekt vagy a kérelmező által egy projektcsoportba sorolt projektek a 2014. évi LXXVI. törvény (KFI törvény) 3. §-a szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők-e.

A minősítési eljárások iránti kérelmeket elektronikus úton, az NKFI Hivatal weboldalára regisztrálva lehet benyújtani.

Az NKFI Hivatalnál kezdeményezhető K+F minősítési eljárások:

1. Projektminősítés:

A projektminősítési eljárás keretében a Hivatal a megjelölt projektet abból a szempontból minősíti, hogy a tartalmát képező tevékenységek kutatás-fejlesztésnek tekinthetők-e, továbbá kérelemre meghatározza a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységeinek arányát; valamint, hogy az adott tevékenységet a kérelmező a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körben végzi-e.

2. Projektcsoport-minősítés:

Az NKFI Hivatal kérelemre projektcsoportokat minősít abból a szempontból, hogy a kérelmező által a projektcsoportokba sorolt projektek kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységnek tekinthetők-e. A projektcsoport-minősítés hatálya – pozitív döntés esetén – a projektcsoportba tartozó valamennyi projektre kiterjed.

A projektcsoport-minősítési eljárás az alábbi két szakaszból áll:

  • projektcsoportok jóváhagyása és projektkiválasztás;
  • projektcsoport-minősítés

A Hivatalnál kezdeményezhető eljárásokról bővebb információ az NKFIH honlapján található, a felmerülő kérdéseket a nkfihivatal@nkfih.gov.hu vagy a kfminosites@nkfih.gov.hu címen várják.