keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Kamarai Gyakorlati Oktató Képzés

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2024. év március hónapban Kamarai Gyakorlati Oktató Képzést és Gyakorlati Oktatói Vizsgát szervez.
Várjuk azoknak a szakembereknek a jelentkezését, akik iskolán kívüli (külső) duális képzőhelyen foglalkoznak vagy szeretnének foglalkozni tanulóval.

Ez a képzés fejlődési lehetőséget biztosít a leendő gyakorlati oktatóknak a tanulókkal való egyes problémás szituációk kezelésében, valamint minőségi tudásra tehetnek szert, amely segítségével magasabb színvonalra emelhetik a gyakorlati oktatást.

Kamarai gyakorlati oktató képzés
A képzési idő összesen 50 óra, amely két szakaszból tevődik össze: 25 óra elmélet és 25 óra gyakorlat (3 napos tréning)

Elméleti képzés
Az elméleti képzési szakasz pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. Az első három témakörben olyan ismeretekkel találkozhatnak a jelenlegi és jövőbeni gyakorlati oktatók, amelyek a fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikációs nehézségekben jelentenek segítséget, a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretek pedig segítenek a precíz adminisztrációban.

Tréning jellegű képzés
A tréning szakasz során a gyakorlati oktatók olyan képességekre tehetnek szert, amelyek segítenek saját és mások érzelmeit megérteni, kezelni, valamint pozitívan befolyásolni. Életszerű szituációkkal találkozhatnak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. A tréning végén az előadó egyedi tanácsokkal tudja ellátni a résztvevőket.

Gyakorlati oktatói vizsga
A képzés keretein belül elsajátított ismeretekről vizsgán kell számot adniuk a gyakorlati oktatóknak. A vizsga két részből áll, egy online számonkérésből és egy gyakorlati vizsgából.
Az elméleti képzést egy köztes online vizsga zárja, amely sikerességének függvénye, hogy a képzésben részt vevő a záróvizsgára bocsájtható legyen.
A képzést egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati záróvizsga zárja, amelynek sikeressége esetén tanúsítványt vehetnek kézhez a vizsgázók. A tanúsítvány a birtokosát feljogosítja a törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett a gyakorlati oktatói tevékenység folytatására.

A tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít, munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 242. § (1) bekezdésében meghatározott esetben jogosít. (A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései: 242. § (1).)

A képzés költsége, jelentkezés módja
A kamarai gyakorlati oktató képzés és gyakorlati oktatói vizsga díja: 114.300 Ft, melyből a támogatott jelentkezőnek egy 20%-os mértékű (22.860 Ft) önrészt kell befizetnie a képzést szervező területi kamaránál.

Támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli, amennyiben a képzésből kimarad, vagy hiányzásai meghaladják a 16%-ot, azaz 8 órát.
Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes. A képzésre és vizsgára egy időben kell jelentkezni a területi kamaráknál a jelentkezési lap és annak mellékleteinek kitöltésével. .

Jelentkezési határidő:  2024. február 16.

Benyújtandó dokumentumok

  • jelentkezési lap
  • nyilatkozat
  • a szakirányú szakmai bizonyítvány másolat
  • 5 év szakmai gyakorlati idő igazolás (Lehet: vállalkozás létéről szóló dokumentum, ügyfélkapu rendszerből kinyomtatott igazolás, EVNY-ból, vagy NAV rendszerből kinyomtatott dokumentum, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat; Alkalmazotti jogviszony esetén a szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló 30 napnál nem régebbi igazolások a munkaadótól, vagy NAV hivatalos igazolás, vagy az ügyfélkapu rendszerből lehívható OEP munkaviszonyt igazoló igazolás)

A dokumentumokat előzetesen online kérjük megküldeni, majd tanfolyamkezdéskor az eredeti példányok leadása is szükséges.

A képzés ütemezése

1. tananyagegység: Pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és kamarai szakképzési adminisztrációs alapismeretek (25 óra)
1 csoport (max. 28 fő), Helyszín: Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 24.- tetőtér – Deák terem
Képzési nap Óraszám Tananyagegység tartalma
2024.03.02. (szombat) 9.00-15.25 8,5 óra A szakmai gyakorlati képzés adminisztrációs feladatai (8 óra),
Az online vizsgafelülettel kapcsolatos számítógépes ismeretek (0,5 óra)
2024.03.07. (csütörtök) 9.00-15.25 8,5 óra Pedagógiai alapismeretek (1,5 óra) ,                            A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (4 óra),
Szociálpszichológiai alapismeretek (3 óra)
2024.03.08. (péntek)   9.00-15.00 8 óra Szociálpszichológiai alapismeretek (1 óra),
A szakmai gyakorlati képzés folyamata (4 óra), Kommunikációs alapismeretek (3óra)
2. tananyagegység: Érzelmi intelligencia tréning (25 óra)
1 csoport (max. 14 fő), Helyszín: Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, 8900 Zalaegerszeg Petőfi S. u. 24. tetőtér- Deák terem
Képzési nap Óraszám Tananyagegység tartalma
2023.03.11. (hétfő)      9.00-15.45 9 óra Érzelmi intelligencia tréning
2023.03.12. (kedd)       9.00-15.00 8 óra Érzelmi intelligencia tréning
2023.03.13. (szerda)      9.00-15.00 8 óra Érzelmi intelligencia tréning

 

Vizsga időpontja: Online 2024.03.18. (hétfő 00 óra 01 perc) – 2024.03.19. (kedd 23 óra 59 perc)
Online (pót) 2024.03.20. (szerda 00 óra 01 perc) – 2024.03.21. (csütörtök 23 óra 59 perc)
Gyakorlati 2024.03.22. (péntek) 10.00

Kamaránk a jelentkezések számának alakulása, valamint az egy cégtől beérkezett jelentkezések mennyisége és a rendelkezésre álló támogatási keret alapján dönt annak felhasználásáról és odaítéléséről.

További információ:
Gyenese-Eszteró Nikolett
gyakorlati oktatói referens
8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06 92 550-519, Mobil: 06-30/366-0960
Email: gyakorlatioktatokepzes@zvkik.hu

A támogatott képzés az KIM finanszírozásában valósul meg a NFA képzési alaprész terhére. (NFA-KA-KIM-6/2023/TK/23.)

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000422. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: B/2021/000838

A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Minőségpolitikai Nyilatkozata a felnőttképzési tevékenységére vonatkozóan.