keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

Amennyiben egy megrendelő vitatja az elvégzett építőipari kivitelezési munka mennyiségét, minőségét és a munkához kapcsolódó kiállított számla összegét, a kivitelező kérheti a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv közreműködését. Ha a szerv szakértője igazolja az elvégzett munkát, a kivitelező kifizetése felgyorsulhat.

Törvényi háttér:

2013. évi XXXIV. tv. létrehozta a Teljesítésigazolási Szakértői Szervet, melynek működését a 236/2013 (VI.30.) sz. kormányrendelet részletesen szabályozza. A szerv tagjai igazságügyi szakértők, működési feltételeit pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara biztosítja.

Eljárás:

A TSZSZ eljárása az építészeti-műszaki tervezési, építési, kivitelezési szerződésben meghatározott helyszín szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál (MKIK) a 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően a 2013. évi XXXIV. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a vitatott szerződésben rögzített tevékenység teljesítésre vonatkozó helyszíne több területi kereskedelmi és iparkamara illetékességi területére terjed ki, akkor az eljárást kezdeményező fél székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy az MKIK-nál kezdeményezhető az eljárás.

Tudnivalók a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye iránti kérelem benyújtásához:

  • A teljesítésigazolási szakértői eljárást elindítani a 236/2013. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelemmel lehet.
  • A kérelem benyújtható a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál, vagy a helyszín szerint illetékes területi kamaránál, elektronikus úton, postai úton vagy személyesen.
  • Elektronikus formában a kérelmet és mellékleteit a kerelem@mkik-tszsz.hu e-mailcímre kell elküldeni.
  • Kérelem befogadási rendszer (online kérelem)

 

A szakértői eljárás folyamata:

 

Díjak:

A TSZSZ eljárása díjköteles. A szakértői díjat a kérelmező a kérelem beadásakor fizeti meg az MKIK elkülönített 10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára. 2016. május 1-jétől a szakértői eljárási díj mértéke a kérelemben megjelölt vitatott összeg bruttó értékének 1 %-a, minimum bruttó 60 000 Ft, maximum bruttó 450 000 Ft.

 

bővebben >>

 

További információ:

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tel.: +36-92/550-514

E-mail: zvkik@zvkik.hu