keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Jó lehetőség a saját munkavállalók képzése!

Szeretnénk tájékoztatni a vállalkozókat, gazdálkodó szervezeteket, hogy a jelenlegi szakképzési szabályozás 2020. szeptembere óta viszonylag egyszerű módon teszi lehetővé a saját munkavállalók átképzését, továbbképzését. Az új szakképzési rendszerben a szakirányú oktatás ugyanis a képzésben résztvevő foglalkoztatójánál – a szakképző intézménnyel közösen elfogadott képzési program alapján – is teljesíthető, amennyiben a munkáltató tevékenysége kapcsolódik az adott szakma ágazatához. Ebben az esetben a szakmát tanuló munkavállaló munkaszerződését a szakképzési munkaszerződésnek megfelelő tartalommal módosítani kell úgy, hogy abban – az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy helyett – szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit.

Kérdése van? Vegye igénybe ingyenes tanácsadási lehetőségeinket!

A képzés során felmerülő pénzügyi, adminisztratív, és egyéb kérdésekben a duális képzési tanácsadó kollégáink állnak rendelkezésre. elérhetőségek»

Általános szabályok

Ha a szakmát tanuló saját munkavállaló az eredeti munkaköri feladatait is ellátja – munkaidő kedvezményt kap -, a munkaszerződésben meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát, és ehhez igazodóan a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér, illetve szabadság mértékét. Ezáltal a módosított munkaszerződés már szakképzési munkaszerződésnek minősül.

A szakirányú oktatásra eső munkaidő után járó munkabér összegét a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) kormányrendelet szabályozza. A  munkaszerződés-módosítással nem keletkezik újabb munkaviszony, csupán kiegészül korábbi a szakképzésre vonatkozó tartalommal. A (korábbi) munkaköri feladatainak ellátása fejében járó munkabér és a szakirányú oktatásra eső munkaidő után járó munkabér összegének együttesen kell elérnie legalább a minimálbért.

A felek úgy is rendelkezhetnek, hogy a képzésben részt vevő személyt szerződéses munkaideje teljes időtartamára továbbra is az eredeti munkabére illeti meg.

A szabadságról, vizsgára való felkészülési időről és egyéb szabályokról itt olvashat bővebben»

Igénybe vehető kedvezmények

Amennyiben a képző vállalkozás duális képzőhelynek minősül, azaz kamarai nyilvántartási engedélye van az adott szakmában, a Szocho.tv. 5.§ (1) bekezdésének e) pont ea) alpontja alapján a munkaszerződésben szereplő teljes munkabér mentesül a szociális hozzájárulási kötelezettség alól, és a munkabér a havi 168 000 Ft-ig mentes a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól az Szja.tv. 1. sz. mellékletének 4.11. pontja alapján.

Amennyiben a munkáltató nem minősül duális képzőhelynek, tehát nem rendelkezik kamarai engedéllyel, bizonyos kedvezményektől esik el. (pl. SZJA mentességtől, TAO kedvezmény)

A szakmajegyzékben szereplő szakmákra vonatkozó adókedvezmény mértékét úgy határozzuk meg, hogy az önköltséget (2021. január 1-től 1.200.000 Ft/fő/ év) megszorozzuk a súlyszorzókkal (Szkr. 332/A. § szerinti szakmaszorzó és évfolyami szorzó). Az így kapott összeget elosztjuk az adott év naptári napjainak számával, így kiszámoltuk a szakirányú oktatás arányosított önköltségének egynapi mértékét.

A saját munkavállaló szakirányú oktatása esetén adókedvezményt minden olyan munkanapra érvényesíthet a munkáltató, amikor a munkavállaló munkabérre jogosult, és az adott munkanapon nincs szakképző intézményben szakirányú oktatása. Az adókedvezmény mértékéről, visszaigénylésről bővebben»

Egyéb adó és járulék kedvezmények:

  • A társasági adó törvény lehetőséget biztosít az adózás előtti eredmény csökkentésére a szakképzési munkaszerződés keretében duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő tanulónként, képzésben részt vevő személyenként megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24%-val.
  • Az egyéni vállalkozó (Szja. 49/B.§) a vállalkozói bevételét – legfeljebb annak mértékéig – csökkentheti a szakképzési munkaszerződés alapján, a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás esetén minden megkezdett hónap után havonta a minimálbér 24%-ával.

A kamarai nyilvántartásba vételi szándékát bármikor jelezheti a területileg illetékes kamaránál. Az eljárás lefolytatása ingyenes és kérelemre indul. bővebben»

Amennyiben saját munkavállaló képzését tervezi, forduljon bizalommal a vármegyei Szakképzési Centrumokhoz, szakképző intézményekhez vagy a területileg illetékes kamarához!