keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Gazdaságfejlesztés

 

A kamara célja, hogy – a Gktv-nek, más jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően – önkormányzaton alapuló működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és szerveződését, az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését, valamint ellássa a gazdaság működésével összefüggő azon közigazgatási feladatokat, amelyeket törvény vagy kormányrendelet a feladatkörébe utal.

A kamara célja továbbá, hogy a kamarai törvény szerinti célokon túl a tagjai közötti olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek az érdekazonosság alapján elősegítik és folyamatosan biztosítják a magánszemélyek, a vállalkozók, a jogi személyek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, a kölcsönös érdekeken alapuló együttműködést.