keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Fontos változás a szakképzésben!

Az Országgyűlés 2023. január 1. hatállyal az alábbiak szerint módosította a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.).
„114. § (2) A tizenhat évesnél fiatalabb munkavállaló napi munkaideje legfeljebb hat óra lehet, kivéve azt a nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tizenötödik életévét betöltött tanulót, aki az iskolai szünet alatt munkát végez.”

A fentiek értelmében a 16 év alatti szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók részére csak hat óra munkaidő rendelhető el.

A korábban megkötött, már hatályban lévő szakképzési munkaszerződésekkel kapcsolatban a következő gyakorlati teendők vannak:

  1. A 16 évesnél fiatalabb szakmát tanulóval a heti 30 óránál hosszabb munkaidőre kötött szakképzési munkaszerződést január 1-jével módosítani kell, amennyiben a munkaidő a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemei között szerepel.
  2. A munkaszerződésben meghatározott időtartam szolgál a munkaidő-beosztás alapjául. Ezt nem kötelező a (szakképzési) munkaszerződésbe foglalni, az esetek többségében a munkaszerződéshez mellékelt munkáltatói tájékoztató tartalmazza. Ezt a tájékoztatót is az Mt. napi munkaidőre vonatkozó új rendelkezésének megfelelően kell aktualizálni és a munkavállaló szakmát tanuló részére átadni.
  3. A T1041-es bejelentőn a heti munkaidő bejelentését módosítani kell (változással).

A fentiek értelmében 2023. január 1-től a szakirányú oktatást ennek megfelelően kell szervezni a duális képzőhelyeken.