keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Fontos változás a felnőttképzésben!

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2023. február 23. –án Kormos Mónika felnőttképzési szakértő előadásában „JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN, ÚJ TEENDŐK A GYAKORLATBAN 2023.01.01-TŐL”címmel konzultációval egybekötött ingyenes rendezvényt szervezett a felnőttképzésben tevékenykedő cégek és a téma iránt érdeklődők számára.

Helyszínként a Zala Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara Deák terme szolgált.

Kormos Mónika elmondta, hogy a felnőttképzést, a felnőttképzőket érintő változások kapcsán a Kulturális és Innovációs Minisztérium Felnőttképzési Főosztálya kiadott egy  Jogértelmezési Segédletet, amellyel egyértelművé tették a jogszabály-módosítás mögötti jogalkotói szándékot, segítve a hatékony jogalkalmazást a közös cél, a jogszerű és szakszerű felnőttképzés megvalósításának támogatására.

A felnőttképzési szakértő az  egyik legfontosabb változásként említette azt, hogy a   parlament által már jóváhagyott, felnőttképzési törvény módosítás 2023 január 1-én életbe lépett, és a FAR adatszolgáltatási kötelezettség 3 munkanapos szabálya miatt meglepetéseket okozhat azoknak a képzőknek akiknek folyamatban lévő képzéseik vannak.

Módosult a felnőttképző adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó azon rendelkezése, mely szerint a felnőttképző a támogatott képzésekre és a képzési hitellel érintett képzésekre kiterjedően a képzés ütemezésére vonatkozó adatok (a képzés képzési csoport szerinti haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezése) szolgáltatására is köteles. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzésekre, a belső képzésekre és a jogszabály alapján szervezett képzésekre nem terjed ki. Bár utóbbi kört a szabályozás külön nem nevesíti, ugyanakkor a támogatásokkal összefüggő adatszolgáltatás előírásának jogalkotói célja miatt – mely kifejezetten az engedélyhez kötött, támogatásból megvalósuló képzések nyomon követése – e kötelezettség (a belső képzésekhez hasonlóan) a jogszabály alapján szervezett képzésekre sem vonatkozik. A rendelkezést a folyamatban lévő képzésekre is alkalmazni kell. Azon képzések esetén, amelyek befejezésének időpontja 1 (Fktv. 2. § 6a. pontja) a rendelkezés hatályba lépését megelőző időpontra esik és azt követően már csak a tanúsítvány kiállítása valósul meg, a képzés ütemezését nem szükséges feltölteni.

Az Fktv. módosítás alapján a felnőttképzőnek az előzetesen minősített képzési program mellett az előzetes minősítést elvégző felnőttképzési szakértő nevét, a felnőttképzési szakértői nyilvántartásban szereplő nyilvántartásba vételi számát és az előzetes minősítés időpontját is fel kell töltenie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (FAR). Az adatok megadásánál a felnőttképzési szakértő nyilvántartásba vételi számának pontos megadása esetén a FAR automatikusan kitölti az előzetes minősítést végző felnőttképzési szakértő nevét. Így a nyilvántartásba vételi szám mellett elegendő az előzetes minősítés időpontját rögzíteni. E rendelkezés beiktatását az összeférhetetlenség kizárása indokolja annak megakadályozása érdekében, hogy a felnőttképzőt érintő ellenőrzési folyamat során az előzetes minősítést végzett felnőttképzési szakértőt – ugyanazon intézményt érintően – a hatóság szakértőként rendelje ki.

Kormos Mónika a megtévesztő felnőttképzési  hirdetési tartalmak szankcionálásával kapcsolatban kiemelte, hogy Az Fktv. új rendelkezése a képzésben részt vevők érdekeink védelmében megteremti a jogalapját a megtévesztő felnőttképzési hirdetési tartalmakkal szembeni szankció alkalmazásához. A felnőttképző a jövőben nem használhat olyan elnevezéseket a képzéseire, amelyek megegyeznek más képzési rendszerekben (szakképzés, felsőoktatás, jogszabály alapján szervezett képzések) használatos képzések elnevezéseivel, illetőleg a hirdetései, tájékoztatói utalást sem tartalmazhatnak az ezen képzéseken megszerezhető végzettségekre, vagy a képzések elvégzésével betölthető tevékenységekre, munkakörökre. Az ezen rendelkezés megsértése súlyos jogszabálysértésnek minősül, mely az Fktv. 20. § (3a) és (5)-(5a)2 bekezdése, valamint a Vhr. 31. §3 -a szerinti jogkövetkezmények alkalmazását vonja maga után a bejelentés alapján vagy engedély birtokában folytatott felnőttképzési tevékenység esetében egyaránt.

A felnőttképző intézményeket a 2023-as évben Pest vármegyében a Kormányhivatalok  Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályai az alábbiak alapján ellenőrzi:

„Az ellenőrzés tárgya: Annak ellenőrzése, hogy a felnőttképző felnőttképzési tevékenységét bejelentés alapján, illetve engedély birtokában a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelően végzi, valamint a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adatai a valóságnak megfelelnek. Ha a felnőttképző felnőttképzési tevékenységet bejelentés és engedély alapján is folytat, az ellenőrzésre mindkét felnőttképzési tevékenységre egyszerre kiterjedően kell kiválasztani.

 Az ellenőrzés eszköze: Hatósági ellenőr, vagy szakértői bizottság közreműködésével végrehajtott helyszíni vizsgálat, amely elsősorban a képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok vizsgálatára, óralátogatásra, nyilvántartásokban szereplő adatok valóságtartalmának vizsgálatára terjed ki.” – forrás: Pest vármegyei Kormányhivatal – HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV 2023.