keresés a weboldalon

Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Egyszerűsített foglalkoztatás tájékoztató 2023

A nyár az egyszerűsített foglalkoztatás egyik fő szezonja, így érdemes a legfontosabb szabályokat áttekinteni.

Hol keressük a legfontosabb szabályokat?

Az egyszerűsített foglalkoztatásról a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), illetve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo törvény) rendelkezik. Az egyszerűsített foglalkoztatás típusait az Efo törvény nevesíti. Ez alapján az egyszerűsített foglalkoztatás alkalmi munkavállalás, illetve mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka. Míg az alkalmi munkavállalás céljából létesített munkaviszony legfeljebb 5 egymást követő naptári napra hozható létre, addig az idénymunka időtartama lényegesen hosszabb lehet. Ez azt is jelenti, hogy szabadság is kizárólag az idénymunka keretei között keletkezhet.

Az Mt. 203. §-a konkrétan nevesíti, hogy az általános munkajogi szabályok közül melyek nem alkalmazhatók egyszerűsített foglalkoztatás keretében. A munkaszerződéstől például annak megkötését követően nem lehet elállni. Nem alkalmazhatóak továbbá a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás szabályai, ahogy a vétkes kötelezettségszegés szankcióira vonatkozó rendelkezések sem. A gyermekvállalási célú távollétet követően nem terheli a munkáltatót ajánlattételi kötelezettség a munkabér módosítására. Nem szükséges a munkavállalókat a teljes vagy részmunkaidős, a távmunkavégzésre irányuló, valamint a határozatlan idejű munkaviszony keretében történő foglalkoztatás lehetőségéről tájékoztatni. Nem szükséges a munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló számára értékelést adni. Nem alkalmazhatóak a készenléti jellegű munkakör és a hosszabb teljes munkaidő szabályai. Nem érvényesülnek a munkaidő-beosztásról való tájékoztatás időkorlátjai, illetve a vasárnapi munkavégzés szabályozása., ahogy a szabadság kiadására vonatkozó szabályok sem. Nem kell alkalmazni a betegszabadság, illetve a szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság szabályait. Nem alkalmazandóak a határozott idejű munkaviszony meghosszabbításának szabályai, továbbá a vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok sem. Végezetül a munkaviszony megszűnésekor kiadandó igazolásokra vonatkozó szabályok is mellőzendőek.

Létesítési tilalmak

Érvénytelen az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződés, ha annak megkötése időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn. A felek emellett a munkaszerződést egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony létrehozása érdekében nem módosíthatják. Nem létesíthet egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltató az alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátására. Nem jogosult továbbá egyszerűsített foglalkoztatásra az a munkáltató, amely 300 000 forint vagy ezt meghaladó adótartozást halmozott fel.

A bejelentés szabályai

Az Efo törvény 3.§ (1) bekezdése alapján az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a munkáltató Efo törvény 11. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. A jogszabály alapján nem elektronikus úton bevallásra kötelezett munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján az egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével is lehet létesíteni, az Efo törvény 11. §-ban szereplő bejelentési kötelezettség teljesítése mellett. A munkaszerződést ekkor a munka megkezdéséig írásba kell foglalni úgy, hogy a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatait. A minta munkaszerződés alkalmazásának előnye, hogy a munkaidő-nyilvántartás szabályai sem alkalmazandóak ebben az esetben, sőt a kifizetett munkabér elszámolásáról a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásbeli tájékoztatást sem kell adni.

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás adatait a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni. A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – ha változik a foglalkoztatás jellege vagy a munkavégzés meghiúsul – az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a bejelentés napján reggel 9 óráig van lehetőség. Ezt követően a munkáltató köteles a közterhet megfizetni. A bejelentés elektronikusan, telefonon vagy a mobilalkalmazás használatával egyaránt visszavonható és módosítható, függetlenül attól, hogy a bejelentést eredetileg a munkáltató milyen módon tette meg.

Forrás: adozona.hu

A NAV által közzétett információs füzet bemutatja az egyszerűsített foglalkoztatás – idénymunka, alkalmi munka – szabályait, a jogviszony fajtáit és sajátosságait.

AZ EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZÁS